Conditions d'utilisation

Juridische informatie

Azur en Ardenne SPRLFS

31, rue de la Jastrée
B-6940 Barvaux-sur-Ourthe

Tél. +32 (0)86 21 94 00

Fax +32 (0)86 43 45 14

BTW BE0534 742 192

IBAN: BE43 3631 2033 4301

Swift code: BBRUBEBB


Algemene voorwaarden

Tenzij anders bepaald, zijn onze facturen contant betaalbaar. Elke vertraging in de betaling leidt automatisch en zonder ingebrekestelling tot de toepassing van een interest van 15% per jaar vanaf de datum van uitgifte en een boeteclausule van 15% met een minimum van 62€ wanneer de factuur meer dan 30 dagen na uitgifte onbetaald blijft. Elke klacht, op welke grond dan ook, is slechts geldig indien zij wordt ingediend binnen vijftien dagen na de uitreiking van de factuur. Bij geschillen zijn alleen de rechtbanken van Marche-en-Famenne en Namen bevoegd.